کانال تلگرامی @Khamenei_ir در مطلبی نوشت: 

رهبرانقلاب در بخش از سخنرانی ۱۹ مرداد سال ۷۱ فرمودند: اصولى را که جمهورى اسلامى با آنها معروف شده، با سربلندى نگه دارید، نه با خجالت. با سربلندى! و این است که کوبنده است.

ببینید! امام، #سلمان_رشدى را مهدورالدم اعلام کردند. در دنیا غوغا شد. یادتان هست؟ … بنده، همان وقتها سفرى به یکى دو کشور اروپایى داشتم…بنا کردند از اطراف خدشه کردن: «چطور شما چنین حکمى کردید!؟ چطور شما دخالت مى‌کنید!؟»

قرص و محکم ایستادم و گفتم: «امام تیرى شلیک کرده‌اند و این تیر همین‌طور مى‌رود. خوب هم هدف‌گیرى کرده‌اند و تا به هدف نخورد، نمى‌افتد.» الان هم همین را مى‌گویم. معتقدم این تیر، روزى به هدف خواهد خورد.

الحمدلله، چند صباحى بیشتر نگذشت که همان‌هایى که با اخم، سفیرها را برده بودند، یکى‌یکى آمدند و گفتند «آقا، ببخشید! اشتباه شده است.» آن وقت یکى‌یکى، سفیرها را برگرداندند… قضیه چنین است. اصول ما اینهاست.