سرهنگ نادر رحمانی، محورهای مسدود را به شرح زیر اعلام کرد:

۱- محور اولنگ-شاهرود در استان های گلستان و سمنان.

۲- محور دیزین-شمشک در استان های تهران و البرز.

۳- محور فرعی گنجنامه-تویسرکان در استان همدان.

۴- استان ایلام محور دره شهر -پلدختر محدوده واریانات چشمه شیرین، به علت ریزش کوه مسدود گردید و مسیر جایگزین جاده قدیم چشمه شیرین است.

۵- محور پونل-خلخال در استان های گیلان و اردبیل.

۶- استان خوزستان محور شوش -فتح المبین به علت طغیان رودخانه و تخریب پل.

۷- استان خراسان جنوبی محور ارسک _دیهوک به علت طغیان سیل.