پس از تشکیل جلسه هیات مدیره باشگاه استقلال آخرین تحولات در این تیم صورت گرفت و علاوه بر تعیین سرپرست تیم، رئیس هیات مدیره این باشگاه نیز تعیین شد و بدین ترتیب عباس ملکی که پیش از این نیز به عنوان عضو هیات مدیره در این باشگاه حضور داشت به عنوان رئیس هیات مدیره آبی پوشان انتخاب شد.