سرکنسول کشورمان در اربیل, با اعلام مطلب فوق گفت:بازارچه مرزی شیخ صله از بازارهای فعال  کشورمان با اقلیم کردستان عراق است که اشتغال زیادی در دوسوی مرز ایجاد کرده و طی ده ماهه سال ۹۶ بالغ بر  ۲۷۰ میلیون دلار مبادلات مرزی در این مرز انجام شده است.

عبادی تاکید کرد : بازدید هیات عراقی از منطقه وآشنایی با ظرفیت های موجود موجب ادامه فعالیت این  بازارچه خواهد شد .