طب تسکینی برای مراقبت از بیماران سرطانی

از نظر سازمان بهداشت جهانی WHO یکی از ارکان اصلی برنامه جامع کنترل سرطان در جهت ارتقاء کیفیت زندگی بیماران سرطانی وصعب العلاج، طب تسکینی (Palliative Care) میباشد.

در این راستا و بمنظور مدیریت اینگونه بیماران و بستگان آنها نیاز به یک تیم توانمند علمی شامل: پزشک عمومی، روانشناس و مددکار آشنا به طب تسکینی می باشد تا بتوان نیازهای روحی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و مذهبی بیماران و خانواده های آنها را تحت پوشش قرار داد.

هدف از طب تسکینی بهبود کیفیت زندگی بیمار و خانواده وی در مقابل مشکلات تهدیدکننده بیماری از طریق تسکین و پیشگیری از علائم بیماری بطور زود هنگام و موٌثر از جمله درد و دیگر علائم آزاردهنده بیماری و همچنین در راستای رفع نیازهای روحی، روانی و اجتماعی بیمار.

طب تسکینی در بیماران سرطانی به معنای درمان بیمار از همه جوانب است. طب تسکینی به دنبال تسکین علایم جسمی و روحی بیمار است و با ایجاد رضایتمندی و آرامش در فرد و همراهان میتواند در سیر درمانهای دیگر از جمله عمل جراحی، شیمی درمانی و پرتودرمانی به بیمار کمک کند.

وظایف تیم طب تسکینی :

مراقبت های پیشگیری، درمانی و پزشکی پیشرفته

مراقبت های روحی روانی

مراقبت در منزل

خدمات آموزشی ، خود مراقبتی

خدمات پرستاری

خدمات مددکاری

حمایت های معنوی

خدمات فیزیوتراپی و تغذیه

خدمات طب مکمل، طب سنتی و اسلامی