هشدار یک نوبلیست اقتصاد به آینده بیت‌کوین
بیت کوین برای اولین بارتوانست رکورد ۱۰ هزار دلاری را پشت سر بگذارد که این نرخ حاکی از رشد ۱۱ برابری این پول دیچیتالی در سال جاری است.

استیگلیتز گفته است که این حباب مالی است و پیش بینی کرده که پس از آنکه تعداد زیادی سوار بر این حباب می شوند،سقوط خواهد کرد.

امروز در بازار معاملات جهانی، بیت کوین رکورد دیگری ثبت شد که تنهادر عرض ۲۴ ساعت اتفاق افتاد. این رشد که معادل ۷ سال از عمر بیت کوین اتفاق افتاده،تنها در سال جاری سبب شده تا پول رمزگذاری شده در صدر اخبار مالی دنیا قرار بیرد.

از آنجا که سرمایه بازار بیت کوین کمتر از ۲۰۰ میلیارد دلار است،اما پیش بینی ها حکایت از آن دارد که این بازار در حال رشد،به زودی بخشی از دارایی های مالی بازارهای سنتی را به خود اختصاص دهد.

 


مطالب پیشنهادی