نظارت بر شهرداری نباید مخل کارهای اجرایی شود – خوراک خبری


رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با اشاره پیشنهاد کاهش اختیارات شهردار در شورا گفت: نظارت بر شهرداری نباید مخل کارهای اجرایی شود؛ باید مراقبت کنیم از آن سوی پشت بام هم نیفتیم.

مرتضی الویری، در خصوص پیشنهاداتی که در شورای پنجم از سوی برخی از اعضا داده می شود مانند گرفتن اختیارات شهردار و مخالفت هایی که وی با برخی از طرح ها در صحن شورا می کند، گفت: در قانون شوراها ماده ۷۱ در ۳۴ بند مختلف بارها تاکید شده که نظارت نباید مخل کارهای اجرایی شود و تشخیص این موضوع توسط افرادی که کار اجرایی کرده اند، آسان تر است.

به گزارش اقتصاد یو بازار به نقل از مهر، وی ادامه داد: من از میز اجرا به میز نظارت آمده ام و با گوشت و پوستم احساس می کنم که ممکن است خدای ناکرده برخی نظارت ها باعث ایجاد مشکل در کار اجرا یا توقف آنها شود.

الویری گفت: به عنوان مثال اینکه یک مرتبه بیاییم بگوییم کلیه اختیارات واگذار شده به شهردار از او گرفته شود، تنها سبب توقف کارها در شهر خواهد شد، بلکه ما باید تمام مسئولیت هایی که به نهاد اجرایی واگذار کرده ایم احصاء کنیم و آن اختیاراتی که بر روی آن حساسیت ویژه داریم و فکر می کنیم باید در اختیار شورا باشد را مشخص کنیم. اینکه بدون مشخص شدن اختیارات پیشنهاد سلب تمام اختیارات را بدهیم تنها سبب توقف کارها می شود.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران تاکید کرد: البته باید حواسمان باشد که از آن سوی پشت بام نیفتیم، به این معنا که به بهانه توقف فعالیت های اجرایی، از نظارت چشم پوشی کنیم. بسیاری از این مسائل با گفتگو با بحث ها در صحن شورا تعدیل می شود و به پیشنهادات بهینه می رسیم.

همچنین ببینید


بر اساس گزارش بی بی سی، نانوایی فیزر در هلسینکی امیدوار است این کار به …


مطالب پیشنهادی