راننده یک بیل مکانیکی، با ماشین خود مشغول به کار بود که بی‌احتیاطی او هنگام حرکت، منجر به واژگونی بیل مکانیکی شد شد.

راننده تلاش کرد از این اتفاق جلوگیری کند اما خودش نیز درگیر حادثه و زیر ماشین له شد.