سیدحسن نصرالله برنامه انتخاباتی حزب‌الله را اعلام کرد
۱ام فروردین ۱۳۹۷ پست های اقتصاد و مالی

دبیر کل حزب الله در سخنرانی که چهارشنبه شب از
المنار
پخش شد گفت: برنامه انتخاباتی ما بر چند عنوان اصلی متمرکز است و
می خواهد از طریق حضور در پارلمان برای محقق کردن آنها کار کند.

انتخابات پارلمانی لبنان قرار است ششم ماه مه آینده (۱۶ اردیبهشت) برگزار شود.

نصرالله
را فرصتی جدی برای بازتولید قدرت ملی لبنان دانست که به گفته وی معادله
«ارتش، ملت ومقاومت» آن را تامین کرده است.

دبیرکل حزب الله گفت: وارد این
شدیم تاصدای راستین ملت مان و مقاومت شریف مان باشیم.

وی افزود: در موضع نمایندگی مان برای حمایت از لبنان و ملت، سرزمین،
و
های طبیعی آن کار می کنیم.

نصرالله اصلاحات سیاسی و اداری در نهادهای حکومتی را از جمله برنامه های انتخاباتی حزب الله برشمرد.

وی با دفاع از
انتخابات لبنان که بر پایه الگوی «نسبیت» است بر ضرورت بهتر و پیشرفته تر شدن آن تاکید کرد.


مطالب پیشنهادی