سطح بدهی جهانی در ربع سوم ۲۰۱۷ رکورد زد




یو بازار: به گزارش مهر به نقل از سی ان بی سی، موسسه موسسه فایننس بین المللی (آی آی اف) اعلام کرد که سطح بدهی جهانی در ربع سوم به رکورد ۲۳۳ تریلیون دلار رسیده است اما رشد قدرتمند اقتصادهای جهان به این معنی است که نسبت بدهی بر تولید ناخالص ملی، درحال کاهش است.

این سازمان صنعت فایننس که مرکز آن در واشنگتن دی سی قرار دارد اعلام کرد، درحالی که کل بدهی جهانی در ربع سوم ۲۰۱۷، نسبت به سال قبل آن، ۱۶ تریلیون دلار افزایش یافته است، نسبت بدهی به تولید ناخالص ملی جهان، با رشد خوب اقتصاد جهانی، برای چهارمین ربع سال متوالی کاهش یافت.

در این بیانیه کل بدهی و وام های خانوارها، دولت ها و بخش های مالی و غیر مالی، در نظر گرفته شده است.

هرچند چین، که بزرگترین سهم بدهی را در بازارهای درحال ظهور جهان به خود اختصاص داده است، در ربع سوم با کند شدن روند تجمع بدهی خود روبرو شد. در سال گذشته بدهی چین با ۰.۲ درصد افزایش به ۲۹۴ درصد تولید ناخالص ملی این کشور رسید. در مقایسه در بازه ۲۰۱۲-۲۰۱۶ بدهی چین سالیانه به طور متوسط ۱.۷ درصدرشد می کرد.

هرچند آی آی اف در مورد موعد بازپرداخت های سنگین بازارهای درحال ظهور، هشدار داد و اشاره کرد که ۱.۵ تریلیون اوراق و وام هایی با سررسید هم زمان، تا پایان ۲۰۱۸ باید پرداخت شوند. چین، روسیه، کره و برزیل امسال جدول زمان بندی فشرده ای برای بازپرداخت های دلاری خواهند داشت.


مطالب پیشنهادی