سخن بزرگان اقتصاد 14 (تاسیتوس)
۲۶ام آبان ۱۳۹۶ پست های اقتصاد و مالی

سخن بزرگان اقتصاد

دولت هر چقدر فاسدتر باشد، قوانین بیشتری وضع می کند!

تاسیتوس- ۱۱۷- ۵۶


درباره تاسیتوس

پوبلیوس (یا گایوس) کرنلیوس تاسیتوس (۵۶ – ۱۱۷) سناتور و تاریخ‌نگاری رومی بود. باقیمانده‌های دو اثر مهم او – وقایع سالیانه و تواریخ – به بررسی دوران زمامداری امپراتوران روم، تیبریوس، کلادیوس، نرو و زمامداران سال چهار امپراتور می‌پردازد. این دو اثر برهه‌ای از تاریخ امپراتوری روم پس از مرگ آگوستوس در سال ۱۴ تا احتمالاً مرگ دومیتیان در سال ۹۶ را در بر می‌گیرد.
دیگر نوشته‌های او به بحث دربارهٔ فن خطابه، جرمنیا و زندگی پدرزنش آگریکولا با تمرکز بر عملیات نظامی او در بریتانیا می‌پردازد.
تاسیتوس را یکی از بزرگترین تاریخ‌نگاران رومی می‌دانند. او در دوره‌ای می‌زیست که به عصر نقره‌ای ادبیات لاتین معروف است. تاسیتوس همچنین به بینش نافذش در روانشناسی زورطلبی مشهور می‌باشد.

سخن بزرگان اقتصاد


مطالب پیشنهادی