برنی سندرز سناتور دموکرات ایالت ورمونت در حساب توئیتری خود نوشت: این تنها دموکرات‌ها و مستقل‌ها نیستند که از اجازه ماندن رویاپردازان (فرزندان مهاجران) در آمریکا بیش از ساختن دیوار (در مرز مکزیک با آمریکا) پشتیبانی می‌کنند، اکثر جمهوریخواهان نیز از این امر حمایت می‌کنند. بنابراین، اینکه کنگره در این باره چه کاری باید انجام دهد، نمی‌تواند روشنتر از این باشد.