بانک مرکزی تورم آذرماه را ۱۰ درصد اعلام کرد
یو بازار: خلاصه نتایج به دست آمده از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران براساس سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۵) نشان می دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور در آذر ماه ۱۳۹۶ به عدد ۱۱۱.۹ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۹ درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایرنا، این شاخص در آذر ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل نیز، معادل ۱۰ درصد افزایش داشته است.

در آذر ماه نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۳.۴ درصد، «دخانیات» ۰.۱ درصد، «پوشاک و کفش» ۰.۶ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۱.۶ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۰.۹ درصد، «بهداشت و درمان» ۰.۸ درصد، «حمل و نقل» ۱.۵ درصد، «تفریح و امور فرهنگی» ۱ درصد، «تحصیل» ۵.۵ درصد، «رستوران و هتل» ۰.۶ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۲.۱ درصد رشد داشت اما ارتباطات ثابت ماند.

در این ماه شاخص کل بهای کالاها ۲.۳ درصد و خدمات ۱.۵ درصد رشد یافته است.

** تغییر سالانه نرخ تورم 

همچنین در یکسال منتهی به پایان آذر ماه نرخ تورم در گروه های «خوراکی ها و آشامیدنی ها» ۱۴.۳ درصد، «دخانیات» ۰.۹ درصد، «پوشاک و کفش» ۴.۹ درصد، «مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها» ۹.۲ درصد، «اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه» ۸.۵ درصد، «بهداشت و درمان» ۸.۵ درصد، «حمل و نقل» ۶.۷ درصد، «ارتباطات» ۶.۸ درصد، «تفریح و امور فرهنگی» ۸.۹ درصد، «تحصیل» ۱۳.۹ درصد، «رستوران و هتل» ۱۲.۳ درصد و «کالاها و خدمات متفرقه» ۱۱.۴ درصد رشد داشت.

در این تغییرات سالنه شاخص کل بهای کالاها ۱۰.۱ درصد و خدمات ۱۰ درصد رشد یافته است.

مرکز آمار ایران چند روز پیش نرخ تورم سالیانه در آذرماه را ۸ درصد اعلام کرد؛ بر این اساس نرخ تورم نقطه به نقطه طی آذر ماه در کل کشور و مناطق شهری ۸.۹ درصد و برای مناطق روستایی ۹ درصد بوده است.


مطالب پیشنهادی