اهدای هدیه ایده برتر در استان خوزستان
۳۰ام خرداد ۱۳۹۷ پست های اقتصاد و مالی

به گزارش روابط عمومی: با هدف تشویق و ترغیب مشتریان جهت مشارکت در تدوین برنامه بازار یابی و تبلیغاتی برای محصولات و خدمات بانک به ایده های برتر در بانک ایران زمین جوایز اهدا می شود.

در همین راستا منصور کریمیان مدیر شعب استانهای خوزستان و لرستان با حضور در شعبه بنی هاشم خوزستان هدیه ایده برتر را به هاشم سوادعی اهدا کرد.

 


مطالب پیشنهادی